Liceum Ogólnokształcące nr I

Bardzo ważna informacja dla maturzystów!!!

W związku z sytuacją epidemiczną  w naszym powiecie przypominamy, że do egzaminu maturalnego przystąpić mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną oraz osoby nieobjęte kwarantanna lub izolacją domową.

Wszystkie osoby objęte  kwarantanną lub izolacją domową zobowiązane są niezwłocznie poinformować mailowo o tym fakcie Dyrekcję szkoły: sekretariatuczniowski@losucha.pl

 W tej sytuacji osoby przystępują do egzaminów maturalnych w terminach dodatkowych określonych przez OKE 7 -14 lipca 2020r. (termin ogłaszania wyników  matur w terminie głównym i dodatkowym jest taki sam)

Jednocześnie zobowiązujemy wszystkich maturzystów do zapoznania się z wytycznymi organizowania matur: zakładka BIP  na stronie internetowej szkoły.

Fakt zapoznania się z tymi procedurami potwierdzony zostanie podpisem przed wejściem na egzamin maturalny.