Liceum Ogólnokształcące nr I

Grzechynia – spotkanie informacyjne

SPOTKANIE SZKOLENIOWO – INFORMACYJNE NAUCZYCIELI ZSO I GIMNAZJÓW POWIATU SUSKIEGO

Dnia 2 grudnia 2015 roku odbyło się, czwarte już, spotkanie nauczycieli ze szkół, które tworzą zespół szkół Deklarujących Współpracę. Tym razem nauczyciele gościli w Zespole Szkół w Grzechyni.

W programie spotkania była  obszerna prezentacja materiałów powstałych jako podsumowanie projektu THE ART  AS TEACHING TOOL. Projekt (Erasmus+, Mobilność Edukacyjna) realizowany był  przez  nauczycieli ZSO. Uczestnicy spotkania otrzymali papierowe wersje materiałów, które zawierają również filmy i prezentacje multimedialne, a także zostali poinformowani, że dostępne są one w formie elektronicznej na stronie www szkoły.

Zaprezentowano też wybrane materiały dydaktyczne stanowiące integralną cześć  materiałów projektowych. Beata Chowaniec  przedstawiła prezentację „Elementy środków artystycznego przekazu a biologia”, a Urszula Skolimowska „Metoda projektów w nauczanie – wykorzystanie technik video” . Następnie Magdalena Opidowicz pokazała uczestnikom, jakie korzyści płyną  z korzystania z międzynarodowych platform współpracy nauczycieli: Go-lab i Graasp.

Dla uczestników przygotowano także krótką zabawę – konkurs inspirowany metodami stosowanymi w edukacji emocjonalnej, zwłaszcza elementami stymulacji polisensorycznej (wykorzystanie kolorów). Jako nagrody, zwycięzcy otrzymali drobne upominki z Hiszpanii, gdzie realizowane było szkolenie zagraniczne z projektu.

Do wszystkich uczestników skierowano zaproszenie na trzydniowe warsztaty (11 – 13 IV 2016) kształtujące umiejętność korzystania z Go-lab i Graasp, które odbędą się w ZSO w Suchej, a prowadzone będą przez Rosę Doran z Portugalii. Nauczyciele ZSO realizujący projekt nawiązali współpracę z organizacją NUCLIO z Portugalii. Rosa Doran, kierująca organizacją NUCLIO,  przeprowadzi bezpłatnie te warsztaty dla 25 nauczycieli ze szkół powiatu suskiego.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, przy kawie i ciastkach, które przygotowali nauczyciele ze szkoły w Grzechyni. Na zakończenie przedyskutowano propozycje dalszej współpracy i zarysowano plany działania grupy w roku 2016.