Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacje dla maturzystów

Maturzysto!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze, Nauczycieli oraz  Pracowników Szkoły zapoznaj się dokładnie z procedurami organizacji egzaminów maturalnych w naszej szkole:

 1. Zdający bezwzględnie przestrzega procedur bezpieczeństwa organizacji egzaminu maturalnego w warunkach pandemii COVID -19 zgodnie z wytycznymi MEN< CKE I GIS ( zakładka BIP w stronie szkoły) a w szczególności:
  • Zakrywania ust i nosa w czasie poruszania się po szkole,  do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki
  • zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
  • zakazu gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 2. Do szkoły wchodzimy tylko wyznaczonymi wejściami, rzeczy osobiste  pozostawiamy w wyznaczonych depozytach. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dla każdego zdającego  dezynfekcja rąk. (poniżej umieszczony jest rozkład sal egzaminacyjnych i wejść do szkoły oraz depozyty)
  SALE I WYJŚCIA
 3. Przed oraz po egzaminie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.
 4. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu osobistego (lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem)
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych , maskotek itp.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych!! Przypominamy o czarnych długopisach!!!
 7. Szkoła zapewnia wodę mineralna dla każdego zdającego.
 8. Po zakończonym egzaminie zdający niezwłocznie opuszcza teren szkoły