Liceum Ogólnokształcące nr I

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

KLASA IIA

uczniowie, którzy realizują rozszerzony program matematyki i fizyki  rok szkolny 2015/2016

Dnia 17 lutego 2016 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych organizowanych przez V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie we współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.

W trakcie warsztatów wysłuchaliśmy wykładów z fizyki cząstek elementarnych i fizyki kwantowej, dużo dowiedzieliśmy się o LHC (Wielkim Zderzaczu Hadronów) i wykonywanych       w nich eksperymentów. LHC jest największym akceleratorem na świecie, w którym zderzają się przyspieszone do prędkości podświeltnych przeciwbieżne wiązki cząstek elementarnych. Dzięki tym badaniom dokonano wielu ważnych odkryć, w tym słynny bozon Higgsa.

W części praktycznej zajęć analizowaliśmy, przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych (jakimi posługują się naukowcy w CERN), dane pomiarowe z konkretnego eksperymentu z LHC. Naszym zadaniem było identyfikowanie cząstek elementarnych, które zostawiły ślady w detektorze ATLAS (jeden z czterech detektorów cząstek powstających w zderzeniach). Wyniki pracy wszystkich uczestników zostały scalone i opracowany został wspólny wniosek.

Na koniec odbyła się telekonferencja z pracownikami CERN oraz szkołami z Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Uczniowie wszystkich tych szkół realizowali te same zadania badawcze, co my. Podczas telekonferencji porównywaliśmy wyniki i wnioski oraz dzielili się wrażeniami z pracy nad klasyfikacją danych pomiarowych. Naukowcy z CERN udzielali odpowiedzi na pytania uczniów i skomentowali efekty pracy uczniów. Telekonferencja odbywała się w języku angielskim, co było również okazją do sprawdzenia się w zakresie umiejętności posługiwania się tym językiem.

Wyjazd na warsztaty zorganizowała pani Urszula Skolimowska, a opiekę nad nami w czasie wyjazdu sprawowała też pani Magdalena Opidowicz.

ZOBACZ ZDJĘCIA