Liceum Ogólnokształcące nr I

Olimpiada i konkursy

OLIMPIADY i KONKURSY w roku szkolnym 2023/2024

 

Tytuł

Informacje

Olimpiada Biologiczna  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej (olimpbiol.pl)

nauczyciele biologii

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  Olimpiada Wiedzy Ekologiczne (ekoolimpiada.net.pl)

nauczyciele biologii

Olimpiada Geograficzna Olimpiada Geograficzna

nauczyciele geografii

Olimpiada Znajomości Afryki OLIMPIADA ZNAJMOŚCI AFRYKI (olimpiadaoafryce.pl)

nauczyciele geografii

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – geografia z elementami geologii, chemia, matematyka, informatyka, fizyka Diament (agh.edu.pl)

nauczyciele geografii, chemii, informatyki,  matematyki, fizyki

Olimpiada “Losy żołnierza i  oręża polskiego”  Strona główna (losyzolnierza.pl)

nauczyciele historii

 Olimpiada Historyczna Olimpiada Historyczna dla szkół ponadpodstawowych

nauczyciele historii

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – WNPiSM (owpsw.edu.pl)

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Wiedzy o Prawie Strona główna – OLIMPIADA PRAWA

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Solidarności Olimpiada Solidarności (olimpiadasolidarnosci.pl)

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Języka francuskiego  OJF

nauczyciele języka francuskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego OLiJP

nauczyciele języka polskiego

Olimpiada Przedsiębiorczości Olimpiada Przedsiębiorczości

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych Olimpiada – ZUS

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania

Olimpiada Statystyczna nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania

olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Olimpiady COPTIOSH   coptiosh.eu

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Filozoficzna   ptfilozofia.pl

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  OWOBIO (uw.edu.pl)

nauczyciele historii i wos

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (pte.pl)

Zgłoszenia udziału szkoły w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej. Uczniów zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o kontakt z p. A. Mikołajek do 24 października 2023r.

 

KONKURSY

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”  (muzeum1939.pl)

nauczyciele historii

XXI edycja Konkursu na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych NBP

 

XXI edycja Konkursu Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

mgr Agnieszka Mikołajek

Mistrzostwa Szkoły w Szachach mgr Jakub Hadka, mgr Łukasz Miklusiak

Zawody odbędą się 19 października (czwartek). Zapisy będą przyjmowane do dnia 17 października (wtorek). Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej trójki zawodników, która będzie reprezentować nasze liceum w etapie powiatowym.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego  www.instytutkorfantego.pl

mgr Krystyna Stanaszek

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG (gpw.pl)

mgr Agnieszka Mikołajek

 

Projekt Banku Spółdzielczego TALENTOWISKO


TalentowiSKO Banków Spółdzielczych

mgr Agnieszka Mikołajek