Liceum Ogólnokształcące nr I

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Data

Wydarzenie

I półrocze

30.08.2023 Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych.
04.09.2023 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024                                                Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
04.-12.09.2023 Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych w Zawoi:

I turnus :  04.- 05.09.2023 : klasa 1b, 1c

II. turnus: 06 – 07.09.2023: klasa 1a,1d, 1e

III turnus: 11 – 12.09.2022 ; klasa 1f, 1g

08.09.2023 Kiermasz podręczników.
06.09.2023 Spotkania z Rodzicami.

13.10.2023

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
14.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej.
13.11.2023 Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
22.11.2023 Wywiadówki śródroczne.
do 20.12.2023 Wystawienie ocen za I półrocze oraz ocen z zachowania.
20.12.2023 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej. Konferencja klasyfikacyjna.
22.12.2023 Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania wigilijne w klasach.
23 -31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna.
31.12.20223 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I półroczu.
II półrocze
10.01.2024 Konferencja plenarna.
10.01.2024 Spotkania z Rodzicami.
12-25.02.2024 Ferie zimowe.
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna.
10.04.2024 Wywiadówki śródroczne.
10.04.2024 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych.
10.04.2024 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych.
19.04.2024 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych.
19.-24.04.2024 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej.
do 24.04.2024 Wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych.
24.04.2024 Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas czwartych.
26.04. 2024 Zakończenie nauki dla uczniów klas czwartych.
07-23.05.2024 Egzamin maturalny.
05.06.2024 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania.
05.06.2024 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania.
14.06.2024 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.
17. -19.06.2024 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej.
do 19.06.2024 Wystawienie ocen rocznych i rocznych ocen z zachowania.
19.06.2024 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji. Konferencja klasyfikacyjna.
20.06.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
21.06.2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24.06 -31.08.2024 Ferie letnie
07.- 08.2024 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024.
26-27.08.2024 Egzaminy poprawkowe.
02.09.2024 Inauguracja roku szkolnego 2024/2025                                                               Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2023, 3.11.2023, 2.05.2024, 7.05.2024, 8.05.2024, 9.05.2024, 13.05.2024, 31.05.2024, 20.06.2024