Liceum Ogólnokształcące nr I

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Nienazwane uczucia” ( XII edycja )

 

,, W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć jest celem poezji

( M. Białoszewski )

Powiatowy

Konkurs Poetycki

,,Nienazwane uczucia”

( XII edycja )

Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej Curie

w Suchej Beskidzkiej

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe, przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu suskiego, którzy piszą poezję; zarówno uczniów jak i dorosłych.

 2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Uczniowie szkół podstawowych

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych

III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

IV. Dorośli

 1. Wiersze autorskie, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane, należy przesyłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, ulica płk. T. Semika 1 do 30 listopada 2018 roku ( piątek ) , z dopiskiem: KONKURS POETYCKI lub dostarczyć osobiście.

 2. Prace konkursowe napisane w formie wydruków komputerowych w formacie A4 mają być opatrzone ,,godłem słownym” i powielone w trzech egzemplarzach. Do prac należy dołączyć wersję elektroniczną CD z nagraniami wierszy oraz kopertę, w której znajdzie się karta uczestnika konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każdą stronę z tekstem należy opisać na dole pseudonimem artystycznym, np. Sarna oraz oznaczeniem poszczególnych kategorii : szkoła podstawowa ( K. I ), gimnazjum ( K. II ), szkoła ponadgimnazjalna ( K. III ) lub dorośli ( K. IV ).

Przykład: Sarna ( K. II )

 1. Karta uczestnika konkursu powinna znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie, dołączonej do tekstów. Należy ją opisać godłem i oznaczeniem kategorii np. Sarna ( K. II ). PRACE NIESPEŁNIAJĄCE W/W WARUNKÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

 2. Maksymalna ilość utworów to trzy wiersze jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami.

 3. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę sprawność warsztatową autorów, oryginalność twórczą.

 4. Jury przyzna nagrody za najlepsze utwory. Przewidziane jest przyznanie I, II i III nagrody w poszczególnych kategoriach. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.

 5. Wyniki konkursu otrzymają szkoły w formie faxu lub telefonicznie, zostaną zamieszczone również na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 stycznia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Suchej Beskidzkiej o 12.40 (data i miejsce odbioru nagród mogą ulec zmianie). Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nagrodzone teksty zostaną odczytane podczas finału przez uczestników konkursów recytatorskich.

 7. Informacji udziela szkolny koordynator : mgr Izabela Korzec ( Izabela5@poczta.onet.eu ), regulamin konkursu oraz informacje na jego temat zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego http://losucha.pl/

 8. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Regulamin doc – czytaj dalej