Liceum Ogólnokształcące nr I

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do klasy pierwszej

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
DO KLASY PIERWSZEJ

12.07.2024 r. (piątek) od godz. 8.00 – 14.00

15.07.2024 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 – 14.00

sala nr 3

ABY POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  1. ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  2. ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  3. KARTA ZDROWIA ( WYDANA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ)
  4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (DOSTĘPNY NA STRONIE SZKOŁY)
  5. 3 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE ( 26mm X 19mm).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO aktualny