Liceum Ogólnokształcące nr I

Rozpoczynamy konkurs o Unii Europejskiej!

UWAGA!!!UWAGA!!! Uczestnicy konkursu pt:,,Polska w Unii Europejskiej”, w którym walczycie o wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli!!!

Jesteśmy przed dwoma zbliżającymi się etapami konkursu, tj. wypowiedź pisemna (do 500 słów) pt:,,Tak, głosuję!” promująca udział w głosowaniu oraz plakat w formacie A1. Przypominam, że ostateczny termin nadesłania pracy pisemnej upływa 13 października o północy na adres e mail: konkurswiedzyoue@gmail.com. Maksymalna liczba punków, którą można uzyskać w tej część to 60 punktów. Termin drugiego etapu mija 21 października (poniedziałek) o godzinie 15.30. Plakaty można przynieść 21 października do p. Opidowicz lub p. Chowaniec. Jeżeli któraś grupa chciałaby oddać plakat wcześniej, proszę go przekazać p. Kudłacik. Ilość punktów do zdobycia za ten etap wynosi 40.

Kryteria oceny pracy pisemnej:
1.Wartość merytoryczna wypowiedzi / argumenty przedstawiane w wypowiedzi – 25pkt
2.Oryginalność – 15pkt
3.Kompozycja / budowa wypowiedzi – 10pkt
4.Poprawność językowa i gramatyczna wypowiedzi – 10pkt

Kryteria oceny plakatu:
1.Pomysłowość – 20 pkt
2.Zgodność z tematem (promocja Unii Europejskiej) – 10 pkt
3.Estetyka wykonania – 5 pkt
4.Technika wykonania – 5 pkt

Punkty uzyskane ze wszystkich etapów będą sumowane. Drużyna, która po 5 etapie uzyska najwięcej punktów zostanie drużyną ZWYCIĘSKĄ. Nie ma obowiązku brania udziału w każdym z etapów, wiąże się to jednak z utratą możliwości zdobycia punków za dany etap.
O uzyskanej punktacji zostanie poinformowany każdy uczestnik konkursu drogą elektroniczną. Wyniki drużynowe będą również przedstawione na tablicach przed salami 114 oraz 206.

Życzymy powodzenia!
Organizatorzy konkursu