Liceum Ogólnokształcące nr I

Szkolne obchody Święta Niepodległości

,, Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

 

Słowa Norwida stały się dewizą życiową dla wielu pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Osiągnięcie wolności stało się celem wszelkich dążeń społecznych, kulturowych, politycznych od momentu  kiedy rozbiorowe mocarstwa ogłosiły, że słowo Polska, ma być wymazane z map Europy. Kolejne powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, traktowano jako niepowtarzalną szansę na to, by móc bez obaw mówić po polsku, myśleć po polsku, czuć po polsku. Przystępowano do walki wierząc słowom poety:

 

,,Jedno wiem tylko – sprawiedliwość będzie.

Jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie”

 

Polacy potrafili się zjednoczyć wokół wspólnych celów niepodległościowych, walcząc z bronią w ręku, zakładając konspiracyjne organizacje, podejmując działania w ramach pracy organicznej. Artyści przywoływali obraz ojczyzny malując nadwiślańskie pejzaże i historyczne momenty wielkości. Poeci sławili wierszem tę, którą, jak mawiał Seneka:

 ,,kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”. I w końcu nadszedł ten upragniony dzień 11 listopada 1918r. Podniecony tłum spaceruje ulicami miast. Wszyscy mają wysoko podniesione głowy. Wszędzie widać polskie symbole, słychać polską mowę głośno i wyraźnie i jeszcze płynąca melodia pieśni :  ,,Jeszcze Polska nie zginęła..” ( dr Anna Szczerba ).

 Akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowała klasa 2b wraz z wychowawcą: Izabelą Korzec. W lirycznych monologach ojczyzny, zilustrowanych: mini etiudami dramatycznymi, piosenkami i monodramem przybliżono historię poświęcenia się Polaków dla dobra niepodległej.