Liceum Ogólnokształcące nr I

Zakończenie semestru

19.12.2018 roku – termin wpisania ocen śródrocznych

21. 12.2018 roku – zakończenie I semestru

Przypominamy, że przed zakończeniem I semestru nie wystawia się przewidywanych ocen.