Informacja dla kandydatów

PRZYPOMINAMY KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH O KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA OCEN I OSIĄGNIĘĆ ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI. NASTĘPNIE KOPIĘ W/W DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU W OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE (DO zobacz więcej …

Projekt Młodzi Małopolanie UE

  Małopolska, jako jedyny region w kraju stworzyła radę #MłodziMałopolanie.EU, która weszła w otwarty dialog z Zarządem Województwa w kwestiach związanych z planowaniem rozwoju regionu i wydatkowania Funduszy Europejskich w kolejnych latach. Powstał on z inicjatywy i przy zaangażowaniu wicemarszałka Łukasza Smółki. Uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie 18 szkół średnich zobacz więcej …