Liceum Ogólnokształcące nr I

Wizyta w Instytucie Fizyki UJ

W czwartek 1 lutego nasi uczniowie realizujący fizykę na poziomie rozszerzonym z klas 3aes i 2ae, oraz zainteresowani uczniowie z klasy 1f i 1a uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Monika Szwarc oraz pani Agnieszka Bryndza.

Zajęcia trwały 4 godziny lekcyjne. Podczas zajęć uczniowie po dobraniu się w pary wykonywali samodzielnie pomiary pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki.

Podczas pobytu w Instytucie Fizyki uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką pracy w laboratorium oraz podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych. Wykonując samodzielnie pomiary uzyskali materiał eksperymentalny do pracy na lekcji. Wizyta w Instytucie Fizyki była dla nich nowym niezapomnianym przeżyciem, mogli przez kilka godzin poczuć się jak studenci.

Tematy doświadczeń:

Wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie metodą fali biegnącej. Nauka obsługi oscyloskopu.

Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa.

Dyfrakcja i interferencja światła. Pierścienie Newtona.

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach.

Zdjęcia