Liceum Ogólnokształcące nr I

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej Inspektorem ochrony danych (IOD) jest:

Rafał Andrzejewski

 

Dane kontaktowe IOD:

mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,

tel: 504976690

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK

Obowiązek informacyjny-umowy cywilnoprawne

Obowiązk informacyjny-stażyści, praktykanci

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS

Obowiązek informacyjny-uczestnik PPK

Obowiązek informacyjny-kontrahenci

Obowiązek informacyjny – udostępnianie danych dla GIS i służb sanitarnych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING SZKOŁA

Regulamin monitoringu

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Klienci szkoły mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.