Liceum Ogólnokształcące nr I

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Przewodnicząca: Wiktoria Sala

Z-ca: Bartosz Majcherczyk

 

 

Regulamin SU

Czym jest Samorząd Uczniowski?

Zgodnie z   definicją  encyklopedyczną , samorząd stanowi jeden z podstawowych organów szkoły (obok Dyrekcji i Rady Pedagogicznej), który zrzesza wszystkich uczniów szkoły. Głównym jego przymiotem jest niezależność.

Raz do roku odbywają się wybory, których głównym celem jest wyłonienie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Osoba, która otrzyma największą ilość głosów, zwycięża. Zastępcą jest osoba z 2. wynikiem .

W skład  Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący poszczególnych klas i ich zastępcy, którzy są desygnowani na odpowiednie funkcje w poszczególnych sekcjach.

Jakie są nasze cele?

Nacisk, w naszej codziennej pracy, kładziemy na otwartość i komunikatywność. Staramy się, aby każdy uczeń przyczynił się do budowy pozytywnego wizerunku wspólnoty naszego liceum. Pragniemy aby każdy uczeń czuł się w naszej społeczności dobrze, aby mógł realizować swoje pasje, zainteresowania.

Jak się z nami  skontaktować?

Najlepiej osobiście, poprzez Facebook, Instagram, w godzinach pracy naszego Biura Samorządu ( sala nr 17), śledząc bieżące informacje na Tablicy Aktualności SU, a także drogą e-mailową.