Liceum Ogólnokształcące nr I

„PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” 2015/2016

Grupa uczniów z Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pod kierunkiem dr Jadwigi Sobczuk wzięła udział w roku szkolnym 2015/2016 w XIII edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowanej pod hasłem „Miejsca pamięci Zagłady blisko nas”.  Projekt organizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

Celem projektu było merytoryczne i metodyczne przygotowanie do organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach w ramach „Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości”, który jest obchodzony corocznie 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

Edukacja historyczna dotycząca miejsc pamięci jest jedną z istotnych form nauczania szkolnego i pozaszkolnego, zalecanego w podstawie programowej. Miejsca pamięci to konkretne, fizycznie istniejące przestrzenie związane z wydarzeniami historycznymi.
W wymiarze edukacyjnym mówią o tym, co się zdarzyło, dokumentują miniony czas, prezentują zachowane relikty, pogłębiają tym samym wiedzę i oddziałują na emocje.
W wymiarze symbolicznym są formą hołdu dla zamordowanych, wzbudzają refleksję nad losem ludzi i świata, tworzą więzi pomiędzy pokoleniami potomków ofiar.

Tegoroczna edycja projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowana pod hasłem: „Miejsca pamięci Zagłady blisko nas”, miała na celu budowanie pamięci historycznej i pogłębienie refleksji nad własnym systemem wartości poprzez wyszukanie i wyeksponowanie mniej znanych miejsc pamięci Zagłady, które znajdują się w najbliższej okolicy.

Więcej o projekcie pdf