Liceum Ogólnokształcące nr I

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: Marta Miklusiak

Rada Rodziców dysponuje wyłącznie środkami uzyskanymi z dobrowolnych wpłat rodziców. Dzięki tym środkom możemy wspomagać m.in. organizację konkursów i zakup nagród, wyjazdy uczniów na turnieje i zawody, zakup materiałów na organizację imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych do pracowni szkolnych oraz zakup sprzętów i elementów wyposażenia do klas.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać na poniższe dane :

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. płk. Tadeusza Semika 1

Bank Spółdzielczy O/Sucha Beskidzka

nr konta: 95 8128 0005 0000 0853 2000 0010

 

Dzięki środkom przekazanym na fundusz naszej Rady Rodziców w  roku szkolnym 2020/2021:
– Ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców szkolnych i międzyszkolnych zawodów i konkursów.
– Sfinansowaliśmy wyjazdy uczniów na konkursy wiedzy i olimpiady przedmiotowe.
– Gruntownie zmodernizowaliśmy pracownie fizyczną – zakupiliśmy meble i nowe pomoce dydaktyczne.
– Sfinansowaliśmy zakup luster do szkolnej siłowni.
– Przekazaliśmy szkole 3 tablety graficzne, 3 projektory, 7 zestawów głośników i 2 komputery.
– Zakupiliśmy serce na nakrętki.
– Dofinansowaliśmy zakup wielu farb i materiałów remontowych.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!