Liceum Ogólnokształcące nr I

Nauczanie poprzez sztukę

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej –  taki tytuł nosi projekt, realizowany przez dziecięciu nauczycieli ZSO: Beatę Chowaniec, Katarzynę Głuc, Natalię Michaś, Izabelę Korzec, Magdalenę Opidowicz, Marzenę Polak, Małgorzatę Skawińską, Urszulę Skolimowską, Annę Szczerbę i Jana Zadorę. Nauczyciele opracowali autorskie scenariusze lekcji z wykorzystaniem środków artystycznego przekazu, obserwowali zajęcia prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach i w Kukowie.

Doświadczenia wymienią z innymi nauczycielami w czerwcu br. w czasie szkolenia w Hiszpanii. Kompetencje, zdobyte w trakcie wykładów na temat wpływu sztuk plastycznych na rozwój dziecka, w czasie warsztatów terapeutycznych oraz zajęć teatru, tańca i ruchu pozwolą po powrocie w efektywny sposób rozwijać wyobraźnię i zaspakajać potrzebę ekspresji uczniów, uczyć współpracy w zespole, kształtować osobowość młodego człowieka poprzez sztukę, w tym postaw właściwych moralnie i emocjonalnie itp. Jest to kolejny innowacyjny projekt, którego koordynatorką w naszej szkole jest pani Urszula Skolimowska.

Zdjęcia

MATERIAŁY DOKUMENTJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU