Liceum Ogólnokształcące nr I

Terminy

Logowanie do serwisu

Jak poprawnie zalogować się do szkoły

 

 

Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym nr I

im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

na rok szkolny 2020/2021.


​       

LP Rodzaj czynności Termin postępowaniu rekrutacyjnym Termin postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie  wniosku wraz z dokumentami wydrukowanymi podczas rejestracji elektronicznej o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru. 11 maja – 23 czerwca 2020 r.            22 – 27 lipca           2020 r.
2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      26 – 30 czerwca                   2020 r. nie dotyczy
3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

     13 lipca 2020 r.     do godz. 12.00    17 sierpnia 2020r.             do godz. 12.00
4.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w  danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  (o ile nie zostały złożone wcześniej -p.2.)     – 2 zdjęcia legitymacyjne                                               – wypełniony i podpisany przez rodziców /opiekunów kwestionariusz – karta zdrowia

do 20 lipca 2020r do 21 sierpnia 2020r.
5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

        21 lipca 2020r.        do godz. 12.00  24 sierpnia 2020 r.