Liceum Ogólnokształcące nr I

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2018/2019

Innowacja

„DLA SIEBIE… DLA INNYCH…”

 

Szybki postęp cywilizacyjny jest powodem wielu zmian w prawie każdej dziedzinie życia. Współczesna edukacja musi sprostać zadaniu wykształcenia w młodym człowieku odpowiednich umiejętności współdziałania w zespole, pokonywania barier komunikacyjnych, radzenia sobie z konfliktami lub odważnego prezentowania swoich możliwości, promowania siebie, kreowania własnego wizerunku. W przeciwnym razie człowiek „zginie w tłumie przeciętności”.

Sprostać temu może zastosowanie niekonwencjonalnych  form i metod pracy, zezwolenie młodzieży na swobodę działania i dokonywania wyborów. Uczniom należy stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zapewnić możliwość rozwoju w wielu sferach.

CELE INNOWACJI

  1. Poprawa jakości współpracy nauczycieli i uczniów.
  2. Uatrakcyjnienie realizacji zadań z zakresu wychowania, przedsiębiorczości, kreatywności.
  3. Kształtowanie postaw altruistycznych, rozwijanie umiejętności pomagania innym.
  4. Rozwój zainteresowań i pasji uczniów, wskazywanie mocnych stron własnej osobowości.
  5. Poprawa stosunków społecznych, umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów.
  6. Wyposażenie w umiejętność radzenia sobie z własnymi trudnościami i ograniczeniami.

DLA KOGO?

Dla wszystkich chętnych. Dla wszystkich chcących poprawić jakość swojego życia zawodowego
i  osobistego. Dla wszystkich chcących się rozwijać i poprawiać jakość swojego życia.

CZAS TRWANIA

Cały rok szkolny 2018/2019 z możliwością kontynuowania poszczególnych działań w kolejnych latach.

 

DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH INNOWACJI

DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN GRUPA DOCELOWA
UTWORZENIE GABINETU RELEKSACYJNEGO Wyposażenie sali 117 w sprzęt podstawowy do prowadzenia treningu relaksacyjnego IX – X 2018 nauczyciele

uczniowie

rodzice

 

WARSZTATY „Wypalenie zawodowe” Zajęcia prowadzone przez Krakowską Grupę Trenerów II 2019 nauczyciele

 

REALIZACJA PROGRAMU „W stronę dojrzałości” Zajęcia wg. oddzielnego harmonogramu ustalonego z prowadzącym IX – XII 2018 uczniowie

 

SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM Lekcje w poszczególnych klasach II wg. harmonogramu ustalonego z prowadzącym II – V 2019 uczniowie

 

PIERWSZA POMOC Warsztaty w Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 

CAŁY ROK uczniowie
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy IX – X 2018 nauczyciele
Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły z zakresu ratownictwa.

 

CAŁY ROK uczniowie
Spotkania z ratownikiem GOPR, medycznym i strażakiem PSP

 

II półrocze uczniowie uczęszczający na przedmiot elementy ratownictwa
Zorganizowanie Mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy IV 2019 uczniowie liceum oraz szkół podstawowych i gimnazjów
DORADZTWO ZAWODOWE Warsztaty z zakresu doradztwa na Uniwersytecie Ekonomicznym IX 2018 uczniowie kl II
Spotkania z doradcami zawodowymi PUP nt. ścieżki kariery zawodowej X 2018 uczniowie kl III
PROJEKT „Szkolne dni przedsiębiorczości.” Wizyty w zakładach pracy, instytucjach i bankach na terenie miasta, uczestniczenie w warsztatach i wykładach. III 2019 uczniowie
Olimpiada Przedsiębiorczości XII 2018 uczniowie
PROJEKT „Pozbawienie wolności” Wyjazd do ZK w Wadowicach II półrocze uczniowie kl III

 

 

 

ZASADY EWALUACJI

Ocena efektów innowacji dokonana zostanie przez zebranie i analizę informacji zwrotnej od uczestników. Zostanie dokonana także ocena atrakcyjności działań i sformułowane zostaną wnioski co do kontynuowania poszczególnych działań w kolejnym roku.

REALIZATORZY

Agnieszka Bryndza – pedagog

Agnieszka Mikołajek – nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Marcin Chaja -nauczyciel wf, edukacji dla bezpieczeństwa