Liceum Ogólnokształcące nr I

INNOWACYJNE NAUCZANIE PRZYRODY (PINaP)

Uczniowie Naszej Szkoły pod kierunkiem p. B. Chowaniec uczestniczyli w roku szkolnym 2014/2015 wraz z innymi  20 szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce w projekcie PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,  Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia, a realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, wydział Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie.

Przez cały rok zajęcia z przyrody były prowadzone metodą projektową w oparciu o pracę na platformie PINaP. W czasie trwania tego projektu mogliśmy uczestniczyć w lekcji akademickiej prowadzonym przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  ZOBACZ ZDJĘCIE 1

Zajęcia z PRZYRODY miały bardzo różny charakter: od zajęć w terenie, po zadania realizowane w grupach zadaniowych ZOBACZ ZDJĘCIE 2, po zajęcia laboratoryjne ZOBACZ ZDJĘCIE 3. A wszystko po to by odkryć, że PRZYRODA jest wokół nas, a to w jakiej ona jest kondycji zależy od każdego z nas!!!!