Liceum Ogólnokształcące nr I

THE BEST TEACHING STRATEGIES FOR THE EDUCATIONAL SUCCESS

Doskonalenie umiejętności kreowania aktywnych i zaangażowanych postaw uczniowskich”

W ramach realizacji projektu z Programu Erasmus+ dziesięciu nauczycieli z  Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej w dniach 1 – 8 kwietnia 2017r. wzięło udział  w  zagranicznym szkoleniu metodycznym we Florencji.

Szkolenie  było doskonałą okazją do nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej  ze szkołami z Włoch i Irlandii.

Podczas zajęć nauczyciele  realizowali  zagadnienia z zakresu:

wpływu emocji na warsztat nauczyciela
motywacji – wewnętrznej i zewnętrznej
stymulacji słuchaczy, między innymi poprzez elementy kontemplacji
technik efektywnej komunikacji
kreatywnych metod nauczania
budowy silnego zespołu szkolnego
nowoczesnej dydaktyki
pracy z trudną młodzieżą.

Prowadząca zajęcia Susan Gagliano stosowała różnorodne techniki i gry dydaktyczne i tak podczas: rozmów, ćwiczeń,  symulacji, gier z wykorzystaniem kart obrazkowych, medytacji, kreatywnych zabaw, wypracowywano skuteczne strategie  metodyczne i motywacyjne.

Uczestnictwo w  innowacyjnej formie doskonalenia zagranicznego dało możliwość nauczycielom odświeżenia oraz poznania nowoczesnych metod uczenia. Była to również wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kreowania zaangażowania uczniów w proces kształcenia. Umiejętności nabyte przez nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu i realizują projekt,  przyczynią się do podniesienia jakości procesu nauczania w szkole i  poszerzenia zakresu metodycznego wykorzystywanego w praktyce szkolnej.

Następnym etapem projektu będzie realizacja szkolnej kampanii społecznej promującej wybrane zagadnienia z programu wychowawczego szkoły. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia będą wykorzystane do zaplanowania i przeprowadzenia tej innowacyjnej formy pracy wychowawczej.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Kampanie reklamowe

Tworzenie programu wychowawczego

Raport po ewaluacji projektu