Liceum Ogólnokształcące nr I

Historia LO

POCZĄTKI…
Początki dzisiejszego Liceum suskiego wiążą się z okresem końca II wojny światowej. W marcu 1945 powstały
dwie klasy Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego, którego pierwszym dyrektorem był Henryk Gross (uczył j. łacińskiego). Początkowo lekcje odbywały się w willi „Skala” (tereny koło dzisiejszego szpitala rejonowego), do której
w czasie wojny Niemcy przenieśli szkołę podstawową.
Jesienią 1945 uczniowie i nauczyciele (nastąpiła zmiana nazwy – Prywatne Gimnazjum Klimatyczne im. Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) rozpoczęli naukę w Szkole Powszechnej w Suchej, gdzie korzystano
z dwóch klas lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i sali gimnastycznej (istniały trzy oddziały klasowe), ale na przełomie
1945/46 możliwa stałą się przeprowadzka do suskiego zamku. Mimo ciężkich warunków (zepsute okna, zapadająca się
podłoga, 140 C w salach) oddano do użytku sześć sal, pokój nauczycielski, sekretariat i kancelarię; zainstalowano elektryczne oświetlenie i doprowadzono kanalizację….czytaj dalej