Liceum Ogólnokształcące nr I

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE I ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

 

 Zagrożenia zewnętrzne

 • Ogólne zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia
 • Wtargnięcie napastnika (terrorysty)
 • Podłożenie ładunku wybuchowego
 • Podłożenie podejrzanego pakunku
 • Skażenie chemiczne, biologiczne

Zagrożenia wewnętrzne:

 • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali
 • Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych
 • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole
 • Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia
 • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów
 • Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
 • Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
 • Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego
 • Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego

 • Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
 • Cyberprzemoc
 • Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
 • Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
 • Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią
 • Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich
 • Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam
 • Łamanie prawa autorskiego
 • Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów

 

Procedury – czytaj całość