Liceum Ogólnokształcące nr I

Spotkanie uczestników projektu VISConti, Burgos marzec 2016

W dniach od 1 do 6 marca 2016 w Burgos odbywało się spotkanie szkoleniowe dla uczestników realizujących projekt VISConti.  W trakcie szkolenia testowano i udoskonalano platformę –  narzędzie oceny projektów, która będzie służyła wszystkim zainteresowanym dla publikacji projektów uczniowskich.  Ważną zaletą platformy będzie dostępność, w jej ramach, do opinii ekspertów z różnych dziedzin.  Ekspertów będzie można prosić o ocenę projektu w zakresie zarówno merytorycznym, jak i przydatności produktów danego projektu dla szerokiego gremium odbiorców.

Spotkanie było również okazją dla uczestników do wymiany poglądów na tematy związane z realizacją projektu oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

W spotkaniu brały udział: Beata Chowaniec, Magdalena Opidowicz i Urszula Skolimowska, które zaangażowane są w realizację projektu VISConti w naszej szkole.

GALERIA ZDJĘĆ