Liceum Ogólnokształcące nr I

Warsztaty dla nauczycieli maj 2016

W dniu 18 maja 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej odbyły się zajęcia interaktywne, zatytułowane „Ewolucja to rewolucja”,  adresowane do  młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu suskiego. Udział w zajęciach, pod opieką nauczycieli, wzięli uczniowie z Gimnazjów w Suchej   Beskidzkiej, Zembrzyc, Stryszawy, Grzechyni i Tarnawy Dolnej.

W ramach zajęć przedstawiono uczniom prezentację dotyczącą antropogenezy, bogato ilustrowaną materiałami, jakie nauczyciele ZSO zdobyli w trakcie realizacji projektu VISConti z programu ERASMUS+  akcja KA2, którego szkoła jest współpartnerem. Następnie uczniowie pisali test dotyczący zakresu tematycznego prezentacji. Najlepsze wyniki osiągnęły uczennice: Aleksandra Szczygieł  z Gimnazjum  w Tarnawie Dolnej, Weronika Fidelus z Gimnazjum w Zembrzycach oraz Joanna Sałaciak z Gimnazjum w Stryszawie.

Druga część zajęć, to zajęcia warsztatowe z zakresu tworzenia rysunków naskalnych oraz wykonywania narzędzi, takich jakimi posługiwali się ludzie pierwotni. Dla uczniów przygotowano specjalne gipsowe powierzchnie (na których mogli tworzyć rysunki podobne do tych, jakie można oglądać np. w jaskiniach w  Lascaux), materiały będące źródłem naturalnych barwników (trawa, węgiel drzewny, płatki kwiatów, itp.) oraz kamienie jako narzędzie do wykonywania takich rysunków.  Dla grupy tworzącej narzędzia przygotowano patyki, kamienie i źdźbła traw. Prace zostały ocenione przez komisję złożoną z nauczycieli ZSO organizujących zajęcia i nauczycieli gimnazjów, opiekunów biorącej udział w zajęciach młodzieży.

Zajęcia dostarczyły młodzieży, nie tylko,  wiele nowej i ciekawie przedstawionej wiedzy, ale były również dla uczniów dobrą zabawą. Na zakończenie zajęć laureatom rozdano  nagrody.

W czasie, gdy uczniowie uczestniczyli w pierwszej części zajęć, nauczyciele opiekunowie brali udział w spotkaniu, które poświęcone było metodzie IBL (Inquiry Based Learning), której poznawanie jest tematem projektu realizowanego przez nauczycieli ZSO w ramach projektu ERASMUS+ KA1.

Całość przedsięwzięcia zrealizowali nauczyciele ZSO – Beata Chowaniec, Magdalena Opidowicz, Urszula Skolimowska oraz uczniowie klasy II c ( profil biologiczno-chemiczny).

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ PREZENTACJĘ