Liceum Ogólnokształcące nr I

Aktywna tablica

 

 

ZAKUP  2  MONITORÓW INTERAKTYWNYCH

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica

 

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

Dotacja celowa:                    14.000,00 złotych  (80%)

Całkowity koszt zakupu:               17.500,00 złotych

 

Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zakupiono dwa monitory interaktywne do wykorzystania w pracowniach językowych, które będą cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Przyczynią się też do rozwinięcia kompetencji uczniów i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie poprawy jakości kształcenia.