Liceum Ogólnokształcące nr I

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 

 

W dniach od 11.05.2022r. do 13.05.2022r.  prowadzona jest

rekrutacja na staże zawodowe realizowane w sierpniu 2022

z możliwością wypłaty stypendium stażowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się zawodowo lub ogólnie z terenu powiatu suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Praktyki zawodowe/staże zawodowe[1]realizowane są w ramach projektu
„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniów zainteresowanych udziałem w praktykach zawodowych prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w powyższym terminie u Lidera Szkolnego (p. Anny Tatary ).

 

Dokumentację rekrutacyjną można odbierać u Lidera Szkolnego p. Anny Tatary ( sala nr 9) oraz   zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń, a także w Biurze Projektu w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka

                                                                                                                                         Lider Szkolny : Anna Tatara

Dokumenty rekrutacyjne