Liceum Ogólnokształcące nr I

Dla Ukrainy

POMOC DLA UKRAINY, organizujemy pomoc dla Ukrainy- prosimy o konkretne rzeczy:
-dla dziecięcego szpitala onkologicznego we Lwowie› rzeczy dziecięce
-na wschód Ukrainy› żywność długoterminowa, chemia gospodarcza i ciepłe ubrania
-pieniadze przeznaczone na ten cel
TYLKO DO 15.12,
POMOC RZECZOWA DO SALI 107
DATKI PIENIĘŻNE KLASA 2D I JADWIGA SOBCZUK