Liceum Ogólnokształcące nr I

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

3 października 2018 roku podczas Zjazdu Klubu Szkół Herbertowskich w  Gdańsku odbyła się  uroczystość wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk siostrzeńca Zbigniewa Herberta dra hab. Rafała Żebrowskiego. Do finalistów i laureatów konkursu  honorowy przewodniczący jury prof. Jan Miodek skierował w liście gratulacyjnym  następujące słowa:

„Z wielką przyjemnością i z potrzeby serca przesyłam Wam najserdeczniejsze gratulacje.

Z wielką przyjemnością, bo bardzo się czuję związany z tymi szlachetnymi zmaganiami konkursowymi; z potrzeby serca, bo podpowiada mi ono,  że dzięki tymże zmaganiom weszliście w świat najwyższych wartości poznawczych i etycznych.

Niech Was one prowadzą na dalsze lata życia!”

Finalistka konkursu Karolina Malaga przedstawiła w wierszowanej formie historię bohaterów naszego regionu,  którzy byli wierni, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda. Swój tekst uczennica klasy 3d zatytułowała  „Gloria et Honor Viris Fortissimis” i dedykowała  „obrońcom  królestwa bez kresu i miasta  popiołów”: ppłk Tadeuszowi Mazurkiewiczowi – Borucie,  Józefowi Kurasiowi – Ogniowi,  Józefowi Dudzie – Darowi i  innym.

Nasz udział w Konkursie Herbertowskim jest jedną z form  świętowania Roku 2018 – Roku Zbigniewa Herberta.

M.Skawińska