Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacja

Informujemy, że z powodu sytuacji epidemii w naszym kraju wywołanej koronawirusem, nie odbędą się zaplanowane na dzień 07.04.2020 roku spotkania z Rodzicami. Rodziców zachęcamy do kontaktu z wychowawcami oraz nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Uczniom klas trzecich przypominamy, że 07. 04. 20202- wystawiane przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania.