Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacja!!!

Przypominamy o ważnych terminach w związku z końcem roku szkolnego.

09.06.2020 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
09.06.2020 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
17.06.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach pierwszych i drugich
18 -22.06.2020 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
23.06.2020 Konferencja klasyfikacyjna
26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas pierwszych i drugich