Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacja dla kandydatów

PRZYPOMINAMY KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH O KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA OCEN I OSIĄGNIĘĆ ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI. NASTĘPNIE KOPIĘ W/W DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU W OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE (DO 14.07.2021 R. DO GODZINY 15:00) JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W SOBOTĘ 10 LIPCA W GODZINACH OD 8:00 – 12:00 SEKRETARIAT SZKOŁY JEST OTWARTY.
ZAPRASZAMY Z DOKUMENTAMI.