Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacje dla Kandydatów do klas pierwszych

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole należy złożyć następujące dokumenty:

 

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  2. Kwestionariusz osobowy, wypełniony czytelnie i podpisany
  3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, klasa)
  4. Karta zdrowia (wydana ze szkoły podstawowej).

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

 DO SZKOŁY:

 23 – 30 LIPCA 2021r. godz. 8.00- 14.00

 

Listy zakwalifikowanych

Klasa A

Klasa B

Klasa C

Klasa D

Klasa E