Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych.

Listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022  będą udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w szkole 22.07.2021 o godz. 9.00

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole należy złożyć następujące dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Kwestionariusz osobowy, wypełniony czytelnie i podpisany

3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, klasa)

4. Karta zdrowia (wydana ze szkoły podstawowej).

 

Kwestionariusz osobowy