Liceum Ogólnokształcące nr I

Konkurs Chrzest Polski

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału

w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – „Chrzest Polski”

www.swietochrztu.pl/konkurs

 ZGŁOSZENIA DO NAUCZYCIELI HISTORII

 Zakres tematyczny konkursu:
Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.

Warunki uczestnictwa:
– dokładne zapoznanie się z Regulaminem II Ogólnopolskiego Konkursu na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski”
– nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą przez formularz zawarty na stronie http://swietochrztu.pl/konkurs/ do 31.10.2021 r.

Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:
– Być wykonana w programie Power Point bądź w programie Impress i zapisana w formacie video;
– zostać opublikowana na kanale YouTube jako filmniepubliczny / prywatny (zapewniający dostęp osobie, która posiada link) – Tytuł filmu powinien zawierać formułę „II Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”, w opisie filmu należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła wraz z
miejscowością;
– zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);
– zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna;
– zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

Kryteria oceny:
– zgodność treści z tematyką konkursu,
– pomysłowość,
– oryginalność,
– nowatorskie spojrzenie na historię,
– walory artystyczne,
– poprawność techniczna i merytoryczna,
– dobór treści.

Przesyłanie prac:
– Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
http://swietochrztu.pl/konkurs/ do dnia 31 października 2021 r.;

Podział nagród:
– 700 zł za zajęcie pierwszego miejsca;
– po 500 zł za trzy drugie miejsca;
– po 300 zł za pięć trzecich;
– Nagrody książkowe dla trzydziestu wyróżnień.