Liceum Ogólnokształcące nr I

Konkurs NBP

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną

Temat pracy konkursowej

Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…
Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Wymagania konkursowe
Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do

12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu
Laureatów wyłoni Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia 2021 r.

Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o kontakt z p. Agnieszką Mikołajek do 30 września 2021r.