Liceum Ogólnokształcące nr I

Listy zakwalifikowanych do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/2021

 

Aby potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły należy przynieść:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
– wypełniony kwestionariusz (kwestionariusz osobowy.docx)

– 2 zdjęcia (podpisane: imię, nazwisko, klasa);

– karta zdrowia.

Dokumenty należy składać godzinach od 8:00 do 14:00.