Liceum Ogólnokształcące nr I

MATURA – EGZAMIN POPRAWKOWY

Informujemy, że część pisemna egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.
o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.

Do egzaminu poprawkowego przystępują absolwenci, którzy w terminie do 12 lipca br.  złożyli pisemne oświadczenie.

Listy zdających będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Egzamin odbędzie się w sali nr 208