Liceum Ogólnokształcące nr I

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „MłodzieżowaAkademia Przedsiębiorczości”.

Celem Akademii jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności jej wykorzystywania w życiu codziennym.

Uczniowie biorący udział w Akademii będą mogli korzystać z unikalnych materiałówedukacyjnych, które są przygotowywane specjalnie dla „Młodzieżowej AkademiiPrzedsiębiorczości” przez osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie.Materiały będą umieszczone na stronie internetowej Akademii i każdy zarejestrowany uczeń będzie mógł z nich korzystać bez ograniczeń.Za korzystanie z materiałów Akademii, uczniowie będą otrzymywać punkty. Dla najlepszych uczniów przewidzieliśmy nagrody. Najlepsi uczniowie otrzymają sprzęt komputerowy o wartości: Imiejsce – 5 000 zł., II miejsce – 4 000 zł., III miejsce – 3 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości”. Uczniów zainteresowanych projektem prosimy o kontakt z p. Agnieszką Mikołajek do dnia 7 stycznia 2019r.