Liceum Ogólnokształcące nr I

OGŁOSZENIE

W dniach od 15.06.2021r do 16.06.2021 r. (godz. 11.00)  prowadzona jest rekrutacja na praktyki zawodowe/staże zawodowe[1]z możliwością wypłaty stypendium stażowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się zawodowo lub ogólnie z terenu powiatu suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Praktyki zawodowe/staże zawodowe[2]realizowane są w ramach projektu”

„Wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy II”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczniów zainteresowanych udziałem w praktykach zawodowych/stażach zawodowych[3] prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w powyższym terminie u Lidera Szkolnego (Pani Anny Tatary).

Informujemy, że dokumentacja rekrutacyjna zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji dostępna jestna stronach internetowych szkół realizujących projekt, w sekretariatach szkół oraz na tablicach ogłoszeń, a także w Biurze Projektu w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka

[1] niewłaściwe skreślić

[2] niewłaściwe skreślić

[3] niewłaściwe skreślić

Staże – druki do pobrania dla uczniów.

 

Lider Szkolny: Anna Tatara

 

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
tel: 033 875 79 46