Liceum Ogólnokształcące nr I

Ogólnopolski Konkurs Krasowmówczy

XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

  1. Wojciecha Korfantego – eliminacje lokalne

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych – klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego. Konkurs jest przedsięwzięciem motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” Seneka

Miejsce eliminacji lokalnych: Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, ul. płk T. Semika 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Termin: 23.02.2022 r., godz.11.00

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 18.02.2022 r.

 

Informacje ze strony organizatorów – regulamin:

https://instytutkorfantego.pl/centrum-edukacji/konkursy/ogolnopolski-konkurs-krasomowczy/

Karty zgłoszenia

prosimy
• przesłać pocztą elektroniczną (zgodę na przetwarzanie wizerunku wystarczy dostarczyć w dniu konkursu) na adres k.stanaszek@losucha.pl

 

Szczegółowych informacji udziela: Krystyna Stanaszek, koordynator eliminacji lokalnych, e-mail: k.stanaszek@losucha.pl, tel. 693 091 344.

 

Karta zgłoszenia