Liceum Ogólnokształcące nr I

Olimpiady

 

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

 

1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej

rejestracja szkół – 19 IX do 17 X 2022 – za pośrednictwem formularza udostępnionego na portalu Olimpiady
– nadsyłanie protokołów po zawodach szkolnych do 4 listopada 2022
– zawody okręgowe – 2 III 2023

– I część zawodów finałowych – 6 III 2023

etap szkolny22.10.2022 test
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości rejestracja: 20 października 2022 roku

II Etap: 13 stycznia 2023 roku

Finał Konkursu: 31 marca 2023 roku

etap szkolny: 28.10.2022

 

test online
Olimpiada Historyczna

 

16.09 – opublikowanie tematów

rejestracja – 4.11.2022

Do 30.11 – przesłanie zakwalifikowanych prac

etap okręgowy: 14 stycznia 2023

etap centralny: 25 marca 2023

etap szkolny:

przyjmowanie prac – 4.11.2022

21-23.11 – eliminacje ustne

esej
Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)

 

Zgłoszenie 15.10.2022

Wpisowe wynosi 20 zł.
Konto bankowe: 69 1090 2590 0000 0001 3168 3724.

etap okręgowy: 4 marca 2023[kwalifikacja: max. czterech uczestników]

etap centralny: 01 kwietnia 2023

etap szkolny: 21.11.2022, 10.00

 

Test

Opłacić w tym samym dniu, kiedy zgłoszenie uczestników.

W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko uczestnika i nazwę szkoły.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Zgłoszenie 31.10.2022

etap okręgowy: 28 stycznia 2023

etap centralny: 01-02 kwietnia 2023

etap szkolny: 25.11.2022, godz. 9.00

 

test
Olimpiada Filozoficzna

 

https://ptfilozofia.pl/

etap szkolny – wysłanie prac do 30.11

etap szkolny – 26.11.2022 esej
Olimpiada Artystyczna Ustalenie z opiekunem tematu własnego do opracowania, wypełnienie Karty Uczestnika – do 10.10.2022

Zgłoszenie do sekretarzy okręgowych – do 15.11.2022

Uzgodnienie z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego tematu własnego ucznia – do 28.02.2023

eliminacje okręgowe – 6.02.2023

eliminacje centralne – 3.04.2023 r

etap szkolny – 13.12.2022, 11.00-13.00

 

ELIMINACJE SZKOLNE są dwuczęściowym egzaminem obejmującym:
1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
2. opis i analizę dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy).
Olimpiada Solidarności

 

zgłoszenia uczestników – od 15.09.2022

etap wojewódzki – marzec 2023

etap finałowy – kwiecień 2023 (3 uczestników z woj.)

etap szkolny –
ok. 20.11.2022
 
Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do 15 października 2022 Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 25.11.2022 r.

16.12.2022 r. – drugi etap

17-18 marca 2023 r. – trzeci etap

1.    Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych.

2.    Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych (np. wojna, pandemia).

3.    Prawda i fikcja w przekazach medialnych

4.    Współczesne media jako czwarta władza

5.    Język w mediach, media w języku

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14.11.2022 r.

 

esej (maksymalnie 10.000 znaków);

film (maksymalnie 15 minut);

nagranie audio; fotoreportaż; fotokast

 

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zapisy na VII edycję: od 10 października 2022   test online
Olimpiada Mediewistyczna marzec/kwiecień 2023 marzec 2023 test
Olimpiada Przedsiębiorczości Eliminacje okręgowe 2 marca 2023

Eliminacje centralne 6 kwietnia 2023

etap szkolny: 1.12.2022               test
Olimpiada Teologii Katolickiej Etap diecezjalny: 12 stycznia 2023 r. godz. 11.00
Etap ogólnopolski
: 13-15 kwietnia 2023 r.
etap szkolny: 17.11.2022,  godz. 11.00 test

 

 

■     OLIMPIADY COPTIOSH

■     Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Św. Współczesnym

■     Olimpiada Wiedzy o III RP

■     Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

■     Olimpiada Wiedzy Historycznej

■     Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

 

■     Konkurs Wiedzy o UJ

■     Konkurs Wiedzy o Antyku – do 15.XI

■     Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

■     Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

■     „Klasówka powstańcza 2022”

■     Konkurs „Postaw na mediację” [scenariusza mediacji] – do 15.10.2022

 

 

2022/23: Tematy szkolne XXXV OF

 

 1. Czy wojna może być sprawiedliwa?
 2. Czy uleganie emocjom sprawia, że nasze działania są nieracjonalne? Spór o poznawczą rolę emocji we współczesnej epistemologii i kognitywistyce
 3. Jaką rolę w poznawaniu współczesnego świata może odgrywać literatura i sztuka?
 4. Aktualność trzech pytań Kanta w czasach informacji i dezinformacji cyfrowej
 5. Na czym polega specyfika Platońskiej koncepcji człowieka? Opisz psychologiczne i metafizyczne aspekty teorii duszy u Platona na podstawie wybranych dialogów tego autora
 6. W jaki sposób w poznaniu kształtuje się stosunek między ogólnością a konkretem, całością a szczegółem? Opracuj temat , nawiązując do prac Leszka Kołakowskiego

Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.waw.pl

 1. Jaka jest rola eksperymentów myślowych w filozofii i nauce?
 2. Czy zgadzasz się z Elzenbergiem, że „Piękność świata nie jest oparciem”?
 3. Czy ład międzynarodowy jest warunkiem pokoju światowego i czy wieczny pokój jest możliwy?
 4. Filozofia starożytna a wegetarianizm. Omów wybrane argumenty filozofów antycznych, odnoszące się do kwestii niejedzenia mięsa
 5. W jaki sposób filozofia religii podejmuje problem zła? Rozwiń temat odnosząc zagadnienie do wybranych przykładów historycznych lub aktualnych
 6. Czy mamy moralny obowiązek, aby żyć w świecie realnym a nie wirtualnym? Rozważ problem przy założeniu, że istnieje równy dostęp do wirtualnego uniwersum, w którym każdy może odczuwać szczęście

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Olimpiada Solidarności zgłoszenia uczestników – od 15.09.2022
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” rejestracja szkół – 19.09-17.10.2022 – formularz udostępniony na portalu Olimpiady
Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)

 

Zgłoszenie 15.10.2022

Wpisowe wynosi 20 zł. Konto bankowe: 69 1090 2590 0000 0001 3168 3724.

 Opłacić w tym samym dniu, kiedy zgłoszenie uczestników.

W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko uczestnika i nazwę szkoły.

Olimpiada Wiedzy o Mediach Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do 15.10.2022
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zapisy na VII edycję: od 10 października 2022
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości rejestracja: 20 października 2022 roku
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Zgłoszenie 31.10.2022
Olimpiada Historyczna 16.09 – opublikowanie tematów rejestracja – 4.11.2022
Olimpiada Artystyczna Zgłoszenie do sekretarzy Komitetu Okręgowegodo 15.11.2022
Olimpiada Filozoficzna etap szkolny – wysłanie prac do 30.11