Liceum Ogólnokształcące nr I

Organizacja 13.10.2021r.

We środę tj. 13.10.2021 wszystkie lekcje oraz przerwy skrócone o 5 min.

Przerwa obiadowa będzie po lekcji 7,o godz. 12.40- 13.00 .                                                                                                   

O godz. 13.00 – ślubowanie klas pierwszych na hali gimnastycznej.

W tym dniu uczniów klas pierwszych obowiązuje strój galowy.

Dzień 14.10.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Rozkład dzwonków na środę 13.10.2021 r.

Godzina lekcyjna

Rozkład dzwonków

1 7:30- 8:10
2 8:15- 8:55
3 9:00- 9:40
4 9:45-10:25
5 10:30-11:10
6 11:15-11:55
7 12:00 -12:40
  Przerwa obiadowa
8

13:00-13:40