Liceum Ogólnokształcące nr I

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 6 – 11 MAJA 2019

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 6 – 11 MAJA 2019 ( poniedziałek- sobota )

Uczniowie klas I i II : dni wolne od zajęć dydaktycznych

sekretariat: poniedziałek – piątek : 7.00 – 17.00
sobota : 8.00 – 16.00
Nauczyciele ( zespoły nadzorujące -ZN i egzaminujące -ZE ) :

liczba członków zespołów nadzorujących ( ZN ) : 55
liczba członków zespołów egzaminacyjnych ( ZE ): 28

WTOREK 30 KWIETNIA 2019

Przygotowanie sal egzaminacyjnych

(stoliki, godło, flaga, słowniki, laptopy i drukarki)

13.50 – 16.00 wychowawcy klas II, PZN, PZE
Kontrola sal egzaminacyjnych

( w obecności wychowawców)

od 14.40 wicedyrektor

PONIEDZIAŁEK 6 MAJA 2019

Dostawa i odbiór materiałów egzaminacyjnych 5.00 – 7.30 dyrektor kancelaria
Kontrola sal egzaminacyjnych /rozmieszczenie wykazów zdających 7.00 – 7.30 wicedyrektor
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 8.00 – 8.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 9.00 – 12.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 12.00 – 12.45 przewodniczący ZN kancelaria
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 13.00 – 13.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 14.00 – 17.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 17.00 – 17.45 Przewodniczący ZN kancelaria
Przygotowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE 18.00 – 19.00 dyrektor POP – SP nr I

WTOREK 7 MAJA 2019

Dostawa i odbiór materiałów egzaminacyjnych 5.00-7.30 dyrektor kancelaria
Kontrola sal egzaminacyjnych /rozmieszczenie wykazów zdających 7.00- 7.30 wicedyrektor
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 8.00- 8.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 9.00 – 12.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 12.00 – 12.45 PZN kancelaria
Przygotowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE 13.00 – 14.00 dyrektor POP – SP nr I

ŚRODA 8 MAJA 2019

Dostawa i odbiór materiałów egzaminacyjnych 5.00-7.30 dyrektor kancelaria
Kontrola sal egzaminacyjnych /rozmieszczenie wykazów zdających 7.00- 7.30 wicedyrektor
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 8.00- 8.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 9.00 – 12.00 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 12.00 – 12.45 PZN kancelaria
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 13.00 – 13.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 14.00 – 17.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 17.00 – 17.45 PZN kancelaria
Przygotowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE 18.00 – 19.00 dyrektor POP – SP nr I

CZWARTEK 9 MAJA 2019

Kontrola sal egzaminacyjnych /rozmieszczenie wykazów zdających 7.00- 7.30 wicedyrektor
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących egzamin pisemny 8.00- 8.15 dyrektor pokój nauczycielski
Szkolenie/odprawa zespołów egzaminujących – ustny egzamin maturalny 8.00-8.15 wicedyrektor sala nr 12
Egzamin maturalny – ustny 8.30 – 16.00 zespoły egzaminacyjne
Egzamin maturalny- pisemny 9.00 – 12.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej/egzamin pisemny 12.00 – 12.45 PZN kancelaria
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 13.00 – 13.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny 14.00 – 17. 30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 16.00 – 17.45 PZE i PZN kancelaria
Przygotowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE 18.00 – 19.00 dyrektor POP – SP nr I

PIĄTEK 10 MAJA 2019

10 maja Kontrola sal egzaminacyjnych /rozmieszczenie wykazów zdających 7.00- 7.30 wicedyrektor
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących egzamin pisemny 8.00- 8.15 dyrektor pokój nauczycielski
Szkolenie/ odprawa zespołów egzaminujących – ustny 8.15- 8.30 wicedyrektor Sala nr 12
Egzamin maturalny -ustny 8.30 – 17.00 zespoły egzaminacyjne
Egzamin maturalny- pisemny 9.00 – 12.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 12.00 – 12.45 PZN kancelaria
Szkolenie/odprawa zespołów nadzorujących 13.00 – 13.15 dyrektor pokój nauczycielski
Egzamin maturalny – pisemny 14.00 – 17.30 zespoły nadzorujące
Przekazanie dokumentacji maturalnej 17.00 – 18.00 PZE i PZN kancelaria
Przygotowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE 18.00 – 19.00 dyrektor POP – SP nr I

SOBOTA 11 MAJA 2019

11 maja Szkolenie/ odprawa zespołów egzaminacyjnych – egzamin ustny 8.00 – 8.15 dyrektor sala nr 12
Egzamin maturalny – ustny 8.30 – 17.00 zespoły egzaminacyjne
Przekazanie dokumentacji maturalnej 17.00 – 18.00 PZE kancelaria