Liceum Ogólnokształcące nr I

Organizacja w dniu 30.09.2021r.

Uwaga!!!
Harmonogram wyjścia do kina we czwartek, 30.09.2021r.
1 . Seans o godz. 8.30 dla klas:
2d, 3b,3c,3d,3e,3ag,3bg.3cg.3dg.3eg.3fg
2. Seans o godz. 10.30 dla klas:
1a,1b,1c,1d,1e,2a,2b,2c,2e,3f,3a
Uczniowie wychodzą do kina tylko pod opieką wyznaczonych nauczycieli.
Uczniowie, którzy nie idą na film pozostają w szkole i mają lekcje według poniżej zamieszczonego planu zajęć.

Seans 8.30

Seans 10.30