Liceum Ogólnokształcące nr I

PODSUMOWANIE REZULTATÓW 3-LETNIEGO PROJEKTU ERASMUS+ „NA RAMIONACH GIGANTÓW”

We wtorek 30 maja 2023r odbyło się uroczyste podsumowanie rezultatów trzyletniego projektu Erasmus „Na ramionach gigantów.” W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Suski  pan Zbigniew Hutniczak, Naczelnik Wydziału Edukacji pani Agata Spyrka oraz społeczność szkolna. Przypomnieliśmy historię projektu, któremu towarzyszyły radosne momenty podczas wyjazdów do zaprzyjaźnionych krajów partnerskich z Hiszpanii, Grecji i Włoch, ale też trudne chwile takie jak: wycofanie się partnera ze Szwecji, początek Pandemii COVID-19 czy początek wojny w Ukrainie.

Relacje uczestników projektu zaprezentowane przez Martynę Latoń oraz Julkę Bartunek z klasy 2e potwierdzają, że poczucie satysfakcji i samorozwoju są dominującym wrażeniem, które pozostało w każdym z uczestników projektu, niezależnie czy odbył podróż do Hiszpanii, Włoch czy Grecji. Możemy też z dumą obserwować jak nasi uczniowie stawali się dumnymi Europejczykami, świadomi tego, że członkostwo w Unii Europejskiej to wielkie bogactwo.

Uroczystość zakończyła się rozdaniem certyfikatów i wspólnym zdjęciem.