Liceum Ogólnokształcące nr I

Projekt Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie

W ramach realizacji projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz  „Wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy II” do końca roku szkolnego 2021 r. uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w bezpłatnych KURSACH:

  1. KURS PRAWA JAZDY KAT.B – 16 UCZNIÓW : wrzesień 2021
  2. KURS BARISTY15 UCZNIÓW : październik 2021
  3. KURS BARMAŃSKI 20 UCZNIÓW: październik 2021
  4. KURS KELNERSKI10 UCZNIÓW: październik 2021
  5. KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO10 UCZNIÓW: październik 2021
  6. KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ10 UCZNIÓW ( termin będzie ustalony we wrześniu)

O przyjęciu uczniów na poszczególne kursy decydują: frekwencja na zajęciach szkolnych średnia ocen z zajęć szkolnych na koniec poprzedniego roku szkolnego. ( w przypadku klas pierwszych na koniec I półrocza)

 Listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kursy umieszczane będą umieszczane na bieżąco  na tablicy ogłoszeń  na parterze.

STAŻE ZAWODOWE:

W ramach projektu 35 uczniów naszej szkoły realizuje w okresie wakacyjnym staże zawodowe.  Zgodnie z § 4 pkt. 6 za udział w stażu uczniowie otrzymują stypendium stażowe w kwocie nieprzekraczającej 2.300,00 PLN brutto za przepracowanie 150 godzin.  ( regulamin staży dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły)

O przyjęciu na staż decyduje: średnia ocen, frekwencja oraz ocena z zachowania  na koniec poprzedniego roku szkolnego ( w przypadku klas pierwszych na koniec I półrocza) .

 

UWAGA!

REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZNIE SIĘ W PRZYSZYŁYM TYGODNIU.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTRENETOWEJ SZKOŁY                                                         

I INFORMACJI NA TABLICY OGŁOSZEŃ.