Liceum Ogólnokształcące nr I

Projekt Młodzi Małopolanie UE

 

Małopolska, jako jedyny region w kraju stworzyła radę #MłodziMałopolanie.EU, która weszła w otwarty dialog z Zarządem Województwa w kwestiach związanych z planowaniem rozwoju regionu i wydatkowania Funduszy Europejskich w kolejnych latach. Powstał on z inicjatywy i przy zaangażowaniu wicemarszałka Łukasza Smółki.

Uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie 18 szkół średnich z całej Małopolski, którzy podczas spotkań online mieli okazję, żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość.

Naszą szkołę reprezentowały w projekcie uczennice klasy IB Maria Cieślewicz i Kinga Janik.

Istotnym elementem projektu było badanie opinii uczniów szkół średnich w Małopolsce na temat postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce oraz oczekiwanych kierunków rozwoju Małopolski w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

W tym celu koordynator projektu z naszej szkoły pani Magdalena Pochopień przeprowadziła ankietę wśród w 40 uczniów naszego liceum z klas: 1b, 2c, 2e, 2f, 2ag, 2dg, oraz 20 uczniów z ZS im. W.Witosa i ZS im. W.Goetla.

Ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie spłynęło 1511 odpowiedzi. Niemal 80% młodych Małopolan popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej, z czego 36% wyraża swoje poparcie w sposób zdecydowany. Co dziesiąty badany jest z kolei przeciwnikiem Unii Europejskiej (z czego tylko 3% w sposób zdecydowany). Najczęściej wskazywane przez uczniów korzyści, jakie zyskała Polska dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej to: łatwe przemieszczania się pomiędzy krajami oraz dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne.

Pozytywny jest fakt, że aż 93% małopolskiej młodzieży spotkało się w swoim życiu z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”. Co więcej, ponad 70% posiada wiedzę na temat tego, co one oznaczają. O środkach finansowych Unii Europejskiej nigdy nie słyszał marginalny odsetek badanych, tj. niespełna 2%.

Na pytanie, czym są Fundusze Europejskie, uczniowie najczęściej wskazywali na ogólną pomoc finansową, pomoc Unii Europejskiej, fundusze / środki na rozwój kraju. Często wymieniane były też dotacje na określony projekt bądź inwestycję.

W ramach projektu #MłodziMałopolanie.EU odbyło się 5 spotkań online, poświęconych szerokiej tematyce unijnej:

  • Bliżej Europy

Podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie rozmawiali m.in. o prawach państw członkowskich Unii Europejskiej, prawach Komisji Europejskiej i prawach człowieka. W wydarzeniu uczestniczył dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, który przybliżył słuchaczom historię Unii. Oczami młodych

Jak po 17 latach obecności Polski w Unii Europejskiej wyglądają małopolskie powiaty, mogliśmy zobaczyć na filmach i w prezentacjach, które przygotowali uczniowie. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych jak drogi, ścieżki rowerowe, boiska, czy nowe pociągi, autorzy dużo miejsca ·w swoich prezentacjach poświecili projektom społecznym i z obszaru edukacji.

  • Zostań Ambasadorem

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby temu przeciwdziałać, Europa potrzebuje nowej strategii służącej jej przekształceniu w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu – Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Na temat wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem młodzi Małopolanie rozmawiali z przedstawicielami Komisji Europejskiej ds.,,Europejskiego Zielonego Ładu” Katarzyną Bałucką-Dębską (DG CLIMA), Katarzyną Wołos (DG ENV) i Dominikiem Piotrowskim (DG MOVE).

  • Małopolska przyszłości

Uczestnicy czwartego spotkania rozmawiali na temat kierunków rozwoju regionu oraz priorytetów w inwestowaniu nowych Funduszy Europejskich. Pytani o priorytety obszarów do inwestowania dla przyszłych środków uczestnicy projektu wskazali rozwój e-usług, inwestycje w odnawialne źródła energii, zero emisyjny transport oraz turystykę. Także z inwestycjami w turystykę i rekreację młodzi Małopolanie wiążą swoje projekty marzeń.

  • Młody głos Europy

Na ostatnim spotkaniu kontynuowano temat związany z nowymi środkami europejskimi dla Małopolski i obszarami, w które będą inwestowane. Tym razem omówione zostały projekty związane ze wsparciem rynku pracy, inwestycjami w programy edukacyjne, infrastrukturę oraz integrację społeczną. Uczestnicy mieli możliwość oceny projektów, w których sami uczestniczyli, m.in. Programu Stypendialnego czy Chmury Edukacyjnej.

Po cyklu wydarzeń online, konsultacji, spotkań z przedstawicielami Samorządu i Komisji Europejskiej, uczestnicy mogli poznać się i porozmawiać na żywo.

Młodzi Małopolanie wspólnie zwiedzili wystawy „W stronę światła” oraz „W stronę ciemności” w Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI Cracow oraz wystawa ,,Historia pieniądza” w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie mieli okazję dotknąć sztaby złota, zobaczyć ciekawe monety i banknoty, poznać rody bankierów i dzieje polskiej bankowości.

Wspólną przygodę Młodych Małopolan zwieńczyło spotkanie z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką pomysłodawcą projektu. Tak zwrócił się do uczestników projektu w

Dziękuję, że jesteście naszymi młodymi ambasadorami Funduszy Europejskich w Małopolsce”

Zarówno uczniom jak i nauczycielom wicemarszałek Smółka podziękował za aktywny udział w projekcie.    

To była wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość

– podkreślił wicemarszałek, zapraszając przy tym, do zgłaszania ciekawych pomysłów na projekty z udziałem młodzieży, które mogłyby być zrealizowanie w przyszłości.

Uczestników projektu czeka jeszcze wspólna wyprawa do Brukseli.

Z inicjatywy nauczyciela WOS pani Jadwigi Sobczuk zorganizowano również w naszym liceum wystawę plakatów na temat funduszy unijnych i ich wykorzystania w naszym powiecie, co było wyjątkowym zwieńczeniem działań projektowych.

Wystawa w naszym LO