Liceum Ogólnokształcące nr I

ROCZNICA POWSTAŃ ŚLĄSKICH. Wycieczka historyczna – lekcja muzealna, 1dg

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich. Walka o powrót do Polski Górnego Śląska była  konsekwentna i skuteczna. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych, Ślązacy wykazali się patriotyzmem, umiłowaniem polskości, rozsądkiem oraz hartem ducha. Było to głównie zasługą kobiet-matek śląskich, które z pokolenia na pokolenie przekazywały swoim dzieciom i wnukom znajomość języka polskiego, głównie poprzez modlitwę, tradycje i zwyczaje, a także uczyły swoje dzieci historii Polski.

Dzięki bohaterskim zrywom powstańców, na których czele stali Wojciech Korfanty oraz Alfons Zgrzebniok, znacząca część Górnego Śląska została w 1922 r. ostatecznie włączona do odradzającej się II RP. Dla Ślązaków pamięć o powstaniach to ważny element tożsamości, doświadczenie całego pokolenia.

Dlatego klasa 1dg pod opieką Krystyny Stanaszek i Jadwigi Sobczuk uczestniczyła w nietypowej lekcji historii w Muzeum Śląskim, zwiedzając interaktywną wystawę, poświęconą historii Górnego Śląska. Wraz z przewodnikiem przeszliśmy śladami powstańców, między innymi pod pomnik powstań śląskich w Katowicach, a także zwiedzaliśmy osiedla robotników z przełomu XIX i XX wieku – Giszowiec oraz Nikiszowiec.